Journalpost: ISY PA - SV: KOMMUNESAMMENSLÅING.

Dato: 31.05.19
Type: Utgående
Saksnr: 18/1885
Fra/til: Norconsult Informasjonssystemer AS,
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ANSKAFFELSER TEKNISK LANDBRUK OG MILJØ
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §23, jfr. Fvl. §13
Dokument: