Journalpost: ORDREBEKREFTELSE FOR KONVERTERING ISY PROAKTIV

Dato: 31.05.19
Type: Inngående
Saksnr: 18/1885
Fra/til: Norconsult Informasjonssystemer AS
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ANSKAFFELSER TEKNISK LANDBRUK OG MILJØ
Unntatt off: Ofl §23, jfr. FVL §13
Dokument: