Journalpost: INNPLASSERING NY STILLING

Dato: 03.06.19
Type: Inngående
Saksnr: 19/333
Fra/til: Rolf Sandvik
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I TEKNISKE, LANDBRUK, MILJØ I HEIM KOMMUNE - FASE III
Unntatt off:
Dokument: