Journalpost: KONTRAKT PÅ SKANNERLØSNING TIL VALGET I 2019 - UTTAK AV OPSJONER FOR OPPLÆRING M.V. - TILBUD TIL REDUSERT PRIS

Dato: 03.06.19
Type: Inngående
Saksnr: 19/251
Fra/til: Evry Information Service
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - GJENNOMFØRING KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019
Unntatt off:
Dokument: