Journalpost: HEIM KOMMUNE - OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN

Dato: 04.06.19
Type: Inngående
Saksnr: 18/1829
Fra/til: Visma v/Wenche Falstad
Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: HEIM KOMMUNE - PROSJEKTGJENNOMFØRING - VISMA HRM - ØKONOMI - RESSURSSTYRING
Unntatt off:
Dokument: