Journalpost: PÅMINNING OM UNDERSKRIFT PÅ AVTALER TIL KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMENG.

Dato: 04.06.19
Type: Inngående
Saksnr: 19/1003
Fra/til: Krisesenter for Orkdal og omegn
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Kultur og fritid
Sak: KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN 2020
Unntatt off:
Dokument: