Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMMENSLÅINGSPROSJEKT GERICA 01.11.2018
19.11.18 Inngående KVITTERING PÅ AVGITT EGENERKLÆRING - DOMENENAVN
19.11.18 Inngående RFEFERAT MØTE ARBEIDSGRUPPE PSYKISK HELSE OG RUS 13.11.2018
19.11.18 Inngående REFERAT FRA VVA - 28.10.18 (SAMME SOM DOK 10 I SAKEN)
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 26.10.2018
19.11.18 Inngående REFERAT 9.11.18 - FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPEN EIER OG MYNDIGHET
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING, MØTE MED PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER 05.10.2018
17.11.18 Utgående OPPSUMMERING INSPIRASJONSTREFF PÅ GRØNSET 30.10.18
16.11.18 Inngående BEKREFTELSE BUSS
16.11.18 Utgående PROSJEKT REHABILITERING AV VEN SKOLE- OG BARNEHAGE
15.11.18 Notat OPPNEVNING AV ADMINISTRATIV PLANNEMND REHABILITERING VEN SKOLE OG BARNEHAGE
15.11.18 Utgående SVAR - INNSYN I INTERN KUNNGJØRING OG DRØFTING FOR TILSETTING/INNPLASSERING I HEIM KOMMUNE FASE I OG II
15.11.18 Utgående OPPDATERT PER 14.11.18 - DELTAKERLISTE - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
14.11.18 Inngående RE: DATABEHANDLERAVTALE VISMA FLYT BARNEHAGE
14.11.18 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM STILLING SOM ENHETSLEDER / STYRER I VEN BARNEHAGE
14.11.18 Inngående FELLESNEMNDA - FORSLAG MØTEPLAN VÅREN 2019
14.11.18 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM STILLING SOM ENHETSLEDER/REKTOR VINJEØRA SKOLE
14.11.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM ENHETSLEDER KULTUR I HEIM KOMMUNE
14.11.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM ENHETSLEDERSTILLING VED VEN SKOLE
14.11.18 Inngående VS: TILBUD - LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR HEIM KOMMUNE
14.11.18 Inngående SØKNAD OM OU-MIDLER TIL LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE REFERANSE NEKE6W
14.11.18 Inngående 28.-29.11.18 - OPPDATERT PROGRAM FOR LEDERUTVIKLING HEIM KOMMUNE
14.11.18 Utgående PRESENTASJON TIL SAMLING 13.11.2018
14.11.18 Utgående REFERAT SAMLING 13.11.18
14.11.18 Inngående ARBEIDSOPPGAVER
14.11.18 Inngående INNSYN 8.11.2018 - UNNTAK FRA PROSEDYRE
14.11.18 Utgående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 5
14.11.18 Utgående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 5 REV. 28.08
14.11.18 Inngående NYE HEIM KOMMUNE - SYSTEMPLANEGGING FAKTURERING 5. DESEMBER
14.11.18 Utgående AVTALE OM OVERGANG TIL STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER I HALSANAUSTAN BARNEHAGE
14.11.18 Inngående PARTSSAMMENSATT UTVALG - FORSLAG MØTEPLAN VÅREN 2019
13.11.18 Utgående SIGNERT BISTANDSAVTALE KSS FLY VO
13.11.18 Inngående SAKSLISTE LEDERMØTE HEIM - 16.11.18
13.11.18 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM STILLING
13.11.18 Inngående AKSEPTERER TILBUDET I VEDTAKET
13.11.18 Inngående INNPLASSERING HEIM
13.11.18 Notat MØTEREFERAT 31.10.18 KOORDINERENDE GRUPPE FOR OPPVEKST
13.11.18 Notat MØTEREFERAT 9.11.18 - KOORDINERENDE GRUPPE FOR OPPVEKST
13.11.18 Notat MØTEREFERAT 14.3.18 KOORDINERENDE GRUPPE FOR OPPVEKST
13.11.18 Notat MØTEREFERAT 12.9.18 KOORDINERENDE GRUPPE FOR OPPVEKST
13.11.18 Inngående INFO KOMMUNESTYREMØTE HALSA 8/11-18
13.11.18 Inngående INNSYN 8.11.2018 - UNNTAK FRA PROSEDYRE
13.11.18 Utgående SVAR - INNSYN 8.11.2018 - UNNTAK FRA PROSEDYRE
13.11.18 Utgående DIVERSE BREV - SPØRSMÅL OG SVAR
13.11.18 Utgående INNSYN 8.11.2018 - UNNTAK FRA PROSEDYRE
13.11.18 Inngående ANMODNING OM UTBETALING - OU-MIDLER
13.11.18 Inngående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 8
13.11.18 Inngående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 6
13.11.18 Inngående REFERAT - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP - MØTE 7
13.11.18 Inngående TILBUD KOMMUNETV FOR TO KOMMUNER
12.11.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM ENHETSLEDER/STYRER LIABØ BARNEHAGE
12.11.18 Utgående BUSS
12.11.18 Utgående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE RENHOLD 16.10.18
12.11.18 Utgående REFERAT MØTE 26.10.18
12.11.18 Utgående SIGNERT BISTANDSAVTALE VISMA FAMILIA
09.11.18 Inngående DATABEHANDLERAVTALE VISMA FLYT BARNEHAGE
09.11.18 Inngående TAKKER JA - SVAR PÅ VEDTAK INNPLASSERING
09.11.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM ENHETSLEDER VED SVANEM SKOLE/SFO
09.11.18 Inngående JEG AKSEPTERER TILBUDET OM STILLING SOM ENHETSLEDER HELSESTASJON I HEIM KOMMUNE
09.11.18 Inngående TILBUD OM STILLING SOM STABSLEDER IKT I HEIM KOMMUNE AKSEPTERES
09.11.18 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNEVÅPEN - 09.11.18
09.11.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM SUPPLERINGSSKJØP - VISMA ENTERPRISE WS INKASSO
09.11.18 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST
09.11.18 Inngående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPA RUS/PSYKISK HELSEARBEID 30.10.2018
09.11.18 Inngående INNSYN 8.11.2018 - UNNTAK FRA PROSEDYRE
09.11.18 Inngående NY HEIM KOMMUNE - FORSLAG TIL KOMMUNEVÅPEN
09.11.18 Inngående HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGA NISERING
09.11.18 Inngående VS: VIDERGÅENDE SKOLE - HEIM KOMMUNE OG AVTALER MELLOM FYLKENE?
08.11.18 Utgående LÆRLINGER HEIM KOMMUNE
08.11.18 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM INNPLASSERING SOM KVALITETSRÅDGIVER
08.11.18 Utgående STATUSOPPDATERING
08.11.18 Inngående KORRIGERING AV REFERAT FRA INNPLASSERINGSMØTE 02.11 SAK. 18/1906-73
08.11.18 Inngående TAKKER JA TIL TILBUD OM STILLING SOM STABSLEDER SAMFUNNSUTVIKLING
08.11.18 Inngående AKSEPTERER TILBUDET OM INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/STYRER SVANEM BARNEHAGE
08.11.18 Notat REFERAT FRA MØTE 7.11.2018
08.11.18 Inngående USIKKER PÅ DELTAKELSE - LEDERUTVIKLING - OPPSTARTSSAMLING HEIM KOMMUNE 28. OG 29. NOVEMBER I TRONDHEIM - NB! PLIKTIG DELTAKELSE
08.11.18 Utgående VS: LEDERSAMLING HEIM 28. OG 29.11
08.11.18 Utgående RAMMEPROGRAM FOR LEDERSAMLING HEIM 28. OG 29.11
08.11.18 Utgående NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING - FASE III - TVERRFAGLIG SAMARBEID
08.11.18 Inngående REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE 1 OG 2 I BARNEHAGENE
08.11.18 Utgående DELTAKERLISTE - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM KVALITETSRÅDGIVER I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/REKTOR SODIN SKOLE I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER HELSESTASJON I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM STABSLEDER SAMFUNNSUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående REFERAT 07.11.18 - TILBUD OM INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/REKTOR VINJEØRA SKOLE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ENHETSLEDER/REKTOR VINJEØRA SKOLE I HEIM KOMMUNE
07.11.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPE BYGG OG EIENDOM 06.11.2018
07.11.18 Utgående MØTEREFERAT 30-31.10.2018- ARBEIDSGRUPPE FORVALTNING
07.11.18 Utgående REFERAT 07.11.18 - TILBUD OM INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/REKTOR SODIN SKOLE
07.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER BARNEVERN I HEIM KOMMUNE
06.11.18 Inngående TILBUD BISTANDSAVTALE KSS FAMILIA
06.11.18 Inngående RE: AVTALEUTKAST VISMA FLYT BARNEHAGE HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående SIGNERT AVTALE VISMA FLYT BARNEHAGE - HEIM KOMMUNE
06.11.18 Inngående AVTALEUTKAST VISMA FLYT BARNEHAGE HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM STABSLEDER IKT HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM STABSLEDER SERVICEKONTOR I HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/STYRER LIABØ BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ENHETSLEDER/REKTOR VEN SKOLE I HEIM KOMMUNE
06.11.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM ENHETSLEDER/STYRER VINJE BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE