Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
15.08.19 Inngående DELTAGELSE I NETTVERK FOR ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN
15.08.19 Inngående TAKKER JA TIL STILLING
15.08.19 Inngående TAKKER JA TIL STILLINGEN
15.08.19 Inngående GRATULERER MED TILDELING FRA STIFTELSEN FARGESPILLO G SPAREBANKSTIFTELSEND NB
15.08.19 Inngående KJØREBOK HEIM-BIL JUNI 2019
14.08.19 Utgående INNKALLING TIL MØTE - ORIENTERING OG OPPLÆRING AV STEMMESTYRENE FOR KOMMUNE/FYLKESTINGSVALGET 2019 I HEIM KOMMUNE KRETSENE KIRKSÆTER, SVANEM OG VINJE
14.08.19 Utgående INNKALLING TIL MØTE - ORIENTERING OG OPPLÆRING AV STEMMESTYRENE FOR KOMMUNE/FYLKESTINGSVALGET 2019 I HEIM KOMMUNE KRETSENE VEN, LIABØ, HALSA OG VALSØYFJORD
14.08.19 Inngående TILBUD OM AT KRISESENTERET KAN DELTA PÅ TVERRFAGLIG - TVERRETATLIG MØTE I DERES KOMMUNE.
14.08.19 Inngående REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE NAV HEIM 21.06.2019
14.08.19 Utgående OPPFØRING I SAMETINGETS MANNTALL
14.08.19 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM BRUK AV EGENINKASSOSYSTEMET EIKINKASSO
14.08.19 Inngående AGENDA MØTE NESTE UKE
13.08.19 Utgående INNPLASSERING STABSFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING - FASE III - KOMMUNEOVERLEGE/SAMFUNNSMEDISINER
13.08.19 Inngående BEHOV FOR BIL VED TTF
13.08.19 Inngående SPØRSMÅL OM ARBEIDSGIVERAVGIFT VED KOMMUNESAMMENSLÅINGER.
13.08.19 Inngående SV: SVAR - SØKNAD OM FRIKJØP
13.08.19 Inngående SV: SVAR - STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN - 5055 HEIM
13.08.19 Utgående SVAR - STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN - 5055 HEIM
09.08.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDER FOR 5.-7.TRINN VED SODIN SKOLE I HEIM KOMMUNE
09.08.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK INNPLASSERING AV ASSISTERENDE REKTOR/ AVDELINGSLEDER FOR 8.-10.TRINN VED SODIN SKOLE
09.08.19 Utgående FORFALL TIL STEMMESTYRE I VALSØYFJORD KRETS
09.08.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK VEDTAK OM INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDER FOR 1.-4.TRINN OG SFO VED SODIN SKOLE I HEIM KOMMUNE
09.08.19 Utgående FORFALL TIL STEMMESTYRE I SVANEM KRETS
09.08.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM FRIKJØP
09.08.19 Utgående KOMMUNESTYREVALGET 2019 - HEIM KOMMUNE
08.08.19 Utgående ORIENTERING OM HEIM KULTURSKOLE I FELLESNEMNDA 20.06.19 PÅ OPPDRAG FRA PROSJEKTLEDER
08.08.19 Inngående SAMETINGETS VALGMANNTALL
08.08.19 Inngående VEDTAK FRA SNILLFJORD KONTROLLUTVALG
07.08.19 Inngående SVAR - NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - KULTUR - FASE III.PDF
06.08.19 Inngående SÆRUTSKRIFT - VALG AV REVISOR HEIM KOMMUNE
05.08.19 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 24.06.2019
05.08.19 Utgående MANNTALL VALG TIL SAMETINGET
12.07.19 Inngående VEDRØRENDE FORTSATT DRIFTSAVTALE ETTER KOMMUNESAMMENSLÅING
12.07.19 Utgående UTLEVERING AV MANNTALL FØRSTEGANGSVELGERE HEIM SP
11.07.19 Utgående UTLEGGING AV SAMETINGETS MANNTALL HEIM KOMMUNE
11.07.19 Inngående UTLEGGING AV SAMETINGETS VALGMANNTALL
11.07.19 Inngående SVAR VEDR INNPLASSERING SOM SEKSJONSLEDER I HEIM KOMMUNE
10.07.19 Utgående UTLEGGINGSMANNTALL HEIM KOMMUNE TIL OFF. ETTERSYN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
10.07.19 Utgående OVERSIKT FØRSTEGANGSVELGERE 2019
10.07.19 Utgående OVERSIKT FØRSTEGANGSVELGERE 2019
09.07.19 Utgående STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN
09.07.19 Utgående AVTALE - FLERE FARGER
09.07.19 Inngående SVAR - INNPLASERING HELSE OG MESTRING
09.07.19 Inngående STEMMEBERETTIGEDE PR. KRETS
09.07.19 Utgående SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL FARGESPILL / FLERE FARGER
09.07.19 Inngående SVAR - STEMMESEDDELSETT TIL BRUK VED FORHÅNDSSTEMMINGEN - 5055 HEIM
08.07.19 Inngående SVAR - PURRING - ANNONSE - HØRING LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER
08.07.19 Notat VAKTORDNING OVERBEFALSVAKT BRANN, SAMT AVTALE BRANNKONSTABLER HEIM KOMMUNE
08.07.19 Inngående KVALITETSSIKRING AV KRITERIEDATA FOR KOMMUNER 2020
08.07.19 Inngående FORSKRIFT OM FORSØK MED ELEKTRONISK UTSENDELSE AV VALGKORT
08.07.19 Inngående ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN - FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER
05.07.19 Inngående TILSAGN OM OU-MIDLER - NYE HEIM KOMMUNE V/HEMNE KOMMUNE SENDT FRA KS KONSERN PROSJEKTNUMMER 0966
05.07.19 Utgående INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III
05.07.19 Utgående INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III
05.07.19 Inngående PURRING - ANNONSE - HØRING LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER
05.07.19 Inngående INFORMASJON OM FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER
05.07.19 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER NAV HEMNE OG SNILLFJORD, NAV HALSA
04.07.19 Inngående KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BEHANDLING AV STEMMEGIVNINGER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER KODE 7 I FOL
04.07.19 Inngående NY SELSKAPSAVTALE MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS.
03.07.19 Inngående KONSEKVENSER AV STORTINGETS VEDTAK OM Å INNLEMME VAKT- OG ADMINISTRASJONSTILSKUDDET I RAMMEFINANSIERINGEN TIL KOMMUNENE FRA 202
03.07.19 Notat FAKTURA - MØTEGODTGJØRELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV NAV-KONTOR/ARBEIDSGRUPPE NAV
03.07.19 Utgående KOMMENTARER - LEASING OG ELBILER
03.07.19 Utgående PRESISERING TIDLIGSTEMMEGIVNING I NYE HEIM KOMMUNE
03.07.19 Inngående SVAR - SPØRSMÅL KULTURSKOLEN
03.07.19 Inngående KJØREBOK JUNI 2019
02.07.19 Inngående HEIM KOMMUNE - ØKONOMISK OVERSIKT
02.07.19 Inngående MØTEREFERAT - KULTURBYGGING OG ARBEIDSMILJØ
02.07.19 Utgående OVERSENDELSESBREV - UNDERSKREVET AVTALE OM BRUK AV EGENINKASSOSYSTEMET EIKINKASSO
02.07.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - HEIM KOMMUNE - KULTURBYGGINGSPLAN
02.07.19 Inngående TILBUD DIGITAL SIGNAGE -LØSNINGSFORSLAG FOR HEMNE KOMMUNE INFOSKJERMER OG MØTEROMSBOOKING
02.07.19 Inngående AVTALE OM DELING AV SNILLJFORD
02.07.19 Inngående SØKNAD OM FRIKJØP
01.07.19 Inngående TILTAK BUDSJETT FRA VEN
01.07.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM INNPLASSERING. SAKNAR.17/2112-38.
01.07.19 Inngående VEDRØRENDE FREMTIDIGE GRENSER FOR SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE
01.07.19 Utgående REFERAT 26.06.19 FRA MØTE MELLOM TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG HEIM KOMMUNE
01.07.19 Inngående INNSPILL TIL UTKAST TIL AVTALE - DELING AV SNILLFJORD
01.07.19 Inngående EPOSTKORR. ANG. TJENESTEYTINGSAVTALE MED HEIM KIRKELIGE FELLESRÅD
01.07.19 Inngående ANTALL HUSSTANDER HEIM
01.07.19 Inngående ANTALL HUSSTANDER HEIM
28.06.19 Utgående REFERAT INFORMASJONSSKJERMER - KONTORPLAN ORKDAL 07.06.2019 - ATEA TRONDHEIM 20.06.2019
28.06.19 Inngående INGEN FORSLAG TIL KANDIDAT AVDELINGSLEDER VOKSENOPPLÆRINGEN
28.06.19 Inngående ANNONSE - KORREKTUR
28.06.19 Inngående ANNONSE - KORREKTUR
28.06.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDER FOR VOKSENOPPLÆRINGEN VED SODIN SKOLE I HEIM KOMMUNE
28.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM RÅDGIVER NATURFORVALTNING / MILJØ OG PROSJE
28.06.19 Inngående TILBUD INFOSKJERMER OG MØTEROMSBOOKING
28.06.19 Utgående NYHETSBREV HEIM KOMMUNE 28.6.2019
28.06.19 Inngående ANNONSE KORREKTUR
27.06.19 Utgående OVERSENDELSE AV HØRINGSDOKUMENTER
27.06.19 Utgående NY KOM – MØTEREFERAT - ORGANISERING AV ENHET KULTUR I HEIM KOMMUNE
27.06.19 Utgående REGISTER MØTEBOK FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD 2018
27.06.19 Utgående REGISTER MØTEBOK PARTSAMMENSATT UTVALG - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD 2018
27.06.19 Inngående TILSTANDSANALYSE VEN OPPVEKSSENTER
27.06.19 Utgående OVERSENDELSE AV HØRINGSDOKUMENTER
27.06.19 Utgående ANNONSE - HØRING LOKALE GEBYRFORSKRIFTER I HEIM KOMMUNE
27.06.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRANNSAMARBEID - RINDAL, SURNADAL, HEIM
27.06.19 Utgående KOMMENTARER TIL AVTALE OM BRANNSAMARBEID - RINDAL, SURNADAL, HEIM UTEN KOMMUNEVÅPEN
27.06.19 Inngående SPØRSMÅL/SVAR PÅ SPØRSMÅL - STEMMESEDLER FYLKESTINGSVALGET TRØNDELAG
27.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM AVDELINGSINGENIØR VEI VANN OG AVLØP