Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
24.04.19 Inngående HEIM - SVAR INNPLASSERING TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ
24.04.19 Inngående ØNSKER IKKE Å SÅ PÅ HØYRELISTA TIL KOMMUNEVALGET
24.04.19 Inngående STATUS RUNDT TESTING AV KONVERTERING OG DATASAMMENSLÅING
24.04.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE STAB I HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTOR
24.04.19 Inngående SV: VISMA ENTERPRISE HRM OG ØKONOMI - HALSA KOMMUNE
24.04.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE VED STAB I HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET
24.04.19 Inngående SIGNERT KONTRAKT HOVEDBANKAVTALE
24.04.19 Inngående KANDIDATER INNPLASSERING TLM
23.04.19 Inngående SVAR - TILBUD OM STILLING
23.04.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA VALGLISTE.
23.04.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE STAB HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET
23.04.19 Utgående REFERAT 12.04.19 - MØTE LEDERTEAM HEIM KOMMUNE
23.04.19 Utgående REFERAT 12.04.19 - DIALOGMØTE MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE
23.04.19 Utgående REFERAT FRA DIALOGMØTE MED BONDELAG/SKOGLAG - 11. APRIL 2019
23.04.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA VALGLISTE.
23.04.19 Utgående REFERAT FRA MØTE MED KIRKELIGE FELLESRÅD DEN 23.04.19 KL. 12.00
12.04.19 Inngående SØKNAD OM FRITAK FRA VALGLISTE.
12.04.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE ØKONOMITJENESTEN - AVDELING REGNSKAP
12.04.19 Utgående OVERSENDELSESDOKUMENT - SAMARBEIDSAVTALE ARBEIDSGIVERKONTROLL HEIM KOMMUNE
12.04.19 Inngående ORGANISASJONSKART SODIN SKOLE - HEIM KOMMUNE
12.04.19 Utgående KARTLEGGING AV INTEGRASJONER HEIM KOMMUNE
12.04.19 Inngående RAMMEPROGRAM - LEDERSAMLING 4.4.19
12.04.19 Inngående AVTALE GJENNOMFØRING AV LEDERSAMLING
12.04.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ BESTILLING
12.04.19 Utgående KOMMUNESTYREVALG 2019 - MELDING OM OPPFØRING PÅ LISTEFORSLAG
11.04.19 Utgående ETTERLYSER TILSAGNSBREV
10.04.19 Utgående INNPLASSERING AV AVDELINGSLEDER VOKSENOPPLÆRINGEN VED SODIN SKOLE OG SFO
10.04.19 Inngående PASSORD FOR BYPASS CLASS 3 VIRKSOMHETSSERTIFIKATER
09.04.19 Utgående REFERAT FRA DIALOGMØTE MED NÆRINGSFORENINGENE - 2. APRIL 2019
09.04.19 Utgående FORESPØRSEL - INNPLASSERING STABSFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING - FASE III
09.04.19 Inngående ORGANISASJONSKART FOR SAMFUNNSUTVIKLINGSSTABEN
09.04.19 Utgående VEDR. KANDIDATER KOMMUNESTYREVALGET 2019
09.04.19 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNEVÅPEN - 08.04.19
09.04.19 Utgående REFERAT FRA DIALOGMØTE MED ELDRERÅDENE - 20. MARS OG 2. APRIL 2019
08.04.19 Inngående LYSARK 4.APRIL 2019
08.04.19 Inngående HEIM KOMMUNE - ØKONOMISK OVERSIKT MARS 2019
08.04.19 Inngående FORSLAG KOMMUNEVÅPEN
08.04.19 Inngående CV
08.04.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ INNFØRING I MANNTALLET - KOMMUNESTYREVALGET 2019
08.04.19 Utgående KANDIDAT KOMMUNESTYREVALGET 2019 - IKKE OPPFØRT I HEIM KOMMUNES MANNTALL
08.04.19 Inngående BESTILLINGSBEKREFTELSE VALGUTSTYR
05.04.19 Inngående PRESENTASJON AV RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE - EIENDOMSSKATT
03.04.19 Inngående CV
03.04.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVD PERSONAL
03.04.19 Inngående KJØREBOK VX 44665 MARS 2019
02.04.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ARKIVLEDER SERVICEKONTORET
02.04.19 Inngående TILBUD PÅ INNFØRING AV NYE NETTSIDER OG INTRANETT MED ACOS CMS - DEL 1
02.04.19 Inngående PRESENTASJON FOR FELLESNEMNDA 28.03.2019
02.04.19 Inngående TILBUD PÅ INNFØRING AV NYE NETTSIDER OG INTRANETT MED ACOS CMS - DEL 2
02.04.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE STAB HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET
02.04.19 Inngående PRESENTASJON AV RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN 28.03.2019
01.04.19 Inngående ANG. BANKAVTALE
01.04.19 Utgående KVITTERING FOR INNLEVERT LISTEFORSLAG
01.04.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
01.04.19 Inngående VARSEL OM TILDELING - NY HOVEDBANKAVTALE FOR HEIM KOMMUNE
01.04.19 Utgående SVAR - ØNSKER VALGLISTER - KOMMUNEVALG 2019
01.04.19 Inngående PUBLIC 360 VILKÅR
01.04.19 Inngående TILBUD NY CMS OG PORTAL + INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE 2020
01.04.19 Inngående VARSEL OM TILDELING - NY HOVEDBANKAVTALE FOR HEIM KOMMUNE
01.04.19 Utgående INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE ORGANISERING KULTUR HEIM KOMMUNE
01.04.19 Inngående SVAR - TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE
01.04.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
01.04.19 Inngående VARSEL OM TILDELING - NY HOVEDBANKAVTALE FOR HEIM KOMMUNE
01.04.19 Inngående VARSEL OM TILDELING - NY HOVEDBANKAVTALE FOR HEIM KOMMUNE
29.03.19 Inngående PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2019 FRILUFTSRÅDET N&R
29.03.19 Utgående INVITASJON TIL MØTE
29.03.19 Inngående BILDER FRA NETTVERKSMØTENE
29.03.19 Inngående ENDRING I VALGKRETS HEIM KOMMUNE
29.03.19 Inngående VURDERING AV MOTTATTE TILBUD - SLUTTRAPPORT
29.03.19 Utgående KVITTERING FOR MOTTATT LISTEFORSLAG
29.03.19 Utgående VALGLISTER KOMMUNESTYREVALG 2019
29.03.19 Utgående KVITTERING FOR MOTTATT LISTEFORSLAG KOMMUNESTYREVALGET 2019
29.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
29.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
29.03.19 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE
28.03.19 Inngående DAGLIG LEDER - HEIM KOMMUNE -ORGANISASJONSNUMMER 920 920 004
28.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
28.03.19 Inngående SVAR - TILBUD OM INNPLASSERING
28.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB I HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET
28.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET
28.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE STAB I HEIM KOMMUNE - SERVICEKONTORET.
28.03.19 Inngående REVIDERTE TILBUD PÅ HOVEDBANKAVTALE
28.03.19 Inngående FORBEREDELSER TIL WS 20. MARS
28.03.19 Inngående HANDLINGSPLAN - NY ORGANISASJONSKULTUR
28.03.19 Inngående HANDLINGSPLAN - NY ORGANISASJONSKULTUR
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEM KOMMUNE
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE
28.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
28.03.19 Inngående VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2019
28.03.19 Utgående AD. INNPLASSERING HEIM KOMMUNE
27.03.19 Utgående REFERAT FRA DIALOGMØTE MED IDRETTEN - 28. MARS 2019
27.03.19 Utgående KVITTERING FOR MOTTATT LISTEFORSLAG
27.03.19 Utgående KVITTERING FOR MOTTATT LISTEFORSLAG HEIM KRF
27.03.19 Inngående TILBUD HELDAGSSAMLING 04.04.2019
26.03.19 Notat REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING - VURDERINGSNOTAT
26.03.19 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE
26.03.19 Utgående KVITTERING FOR MOTTATT FORSLAG TIL VALGLISTE FOR FREMSKRITTSPARTIET
26.03.19 Utgående ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT SVAR PÅ SPØRSMÅL 26.03.2019
26.03.19 Utgående LISTEFORSLAG TIL OFF. ETTERSYN