Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
21.01.19 Inngående OPPDRAGSBEKREFTELSE:NYE HEIM KOMMUNE - EIENDOMSSKATT - KOMMUNESAMMENSLÅING
21.01.19 Utgående AVTALE SKJENKE-/BEVILLINGSKONTROLLER HEIM KOMMUNE
21.01.19 Inngående VS: RAPPORT
21.01.19 Inngående VS: OPPSIGELSE AV STRØMAVTALER
18.01.19 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE
17.01.19 Utgående FORBEREDELSE TIL NYTAKSERING AV EIENDOMMER I HEIM KOMMUNE
17.01.19 Inngående KURSDAGER TIETO PUBLIC 360
17.01.19 Utgående KRAV TIL REGISTRERING BYGDELISTE
16.01.19 Utgående OPPSTART PÅ PUBLIC 360 FOR HALSA
16.01.19 Utgående INFORMASJONSMØTE PUBLIC 360 OG HEIM KOMMUNE
16.01.19 Utgående TILBUD OM INNPLASSERING SOM RÅDGIVER BARNEHAGER
16.01.19 Utgående PUBLIC 360 OG NYE HEIM KOMMUNE
15.01.19 Inngående KONTRAKT TIETO - HALSA KOMMUNE
15.01.19 Inngående REFERAT FRA MØTE 12.12.18 - ARKIVGRUPPA
15.01.19 Inngående PROSJEKTGRUPPE FOR INNFØRING AV PUBLIC 360- HEIM KOMMUNE
15.01.19 Inngående PUBLIC 360, PRE-KICKOFF I KRISTIANSUND, ENDRET LOKASJON TIL THON HOTEL KRISTIANSUND, INNLANDET
15.01.19 Inngående OPPSTART PUBLIC 360
15.01.19 Inngående KORT OPPSUMMERING AV TENKT FRAMGANGSMÅTE ETABLERING AV 360 NYE HEIM KOMMUNE REF MØTET 9.1.19
15.01.19 Inngående OPPSTART PÅ PUBLIC 360 FOR HALSA
15.01.19 Inngående OPPDATERT TILBUD
15.01.19 Utgående DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE - ADMINISTRATIV OGANISERING FASE III
15.01.19 Inngående SV: COMPANYCASTS AS, INFOSKRIV INKLUDERT PRISER.
15.01.19 Inngående INNPLASSERING ØKONOMI OG PERSONAL
15.01.19 Utgående INNMELDING AV KANDIDATER TIL STAB ØKONOMI OG STAB PERSONAL FRA HEMNE KOMMUNE
15.01.19 Inngående LEDERSAMLING HEIM KOMMUNE - RAMMEPROGRAM 17. JANUAR 2019 EFFEKTIVE LEDERGRUPPER & FELLES PLATTFORM FOR LEDELSE
15.01.19 Utgående REFERAT 11.01.19 - DIALOGMØTE MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE
15.01.19 Utgående REFERAT 11.01.19 - MØTE LEDERTEAM HEIM KOMMUNE
15.01.19 Inngående FOLKEVALGTUNDERSØKELSEN - SAMMENSTILLING AV ALLE TRE KOMMUNENE
15.01.19 Inngående E-POSTUTVEKSLING - LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE
15.01.19 Utgående OPPSUMMERING ETTER MØTE MED LEDER FELLESNEMNDA AD VIDERE ARBEID MED LOKALDEMOKRATI
15.01.19 Utgående INNKALLING TIL MØTE I AU (ARBEIDSUTVALGET) HEIM KOMMUNE
14.01.19 Inngående FERDIG RAPPORT ARBEIDSGRUPPE RUS OG PSYKISK HELSE, ENDELIG UTGAVE
11.01.19 Utgående REFERAT FRA MØTE 10.1.19 - KOORDINERENDE GRUPPE HELSE- OG OMSORG
11.01.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL STREAMINGLØSNING FOR POLITISKE MØTER
11.01.19 Inngående OPPDATERT FRAMDRIFTSPLAN OG OPPFØLINGSDOKUMENT ETTER PROSJEKTMØTE 10.01.2019
10.01.19 Utgående HEIM KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023 - ORIENTERING OM PROSESS
10.01.19 Inngående VS: ANSATTE OVERSIKT, SNILLFJORD KOMMUNE
10.01.19 Utgående DELEGERING TIL KOMMUNALSJEF OPPVEKST HEIM KOMMUNE SVEIN JOHNY FORREN - KORRIGERT ENDELIG
10.01.19 Inngående HEIM KOMMUNE - ØKONOMISK OVERSIKT DESEMBER 2018
10.01.19 Inngående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE SNILLFJORD
10.01.19 Utgående REFERAT FRA DAGSEMINAR FOR GRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING OG ARBEIDSGRUPPE TEKNISK 8.1.19
10.01.19 Utgående ETTERSENDER PROSEDYRE INNPLASSERING TIL SAKSLISTEN 11.1
10.01.19 Utgående SAKSLISTE LEDERMØTE 11.1.
10.01.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III, PERSONAL, LØNN, ØKONOMI, SKATT
10.01.19 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORBIL - VX 43783 DESEMBER 2018
10.01.19 Inngående PERSONALRESSURSER FRA HALSA KOMMUNE TIL GJENNOMFØRING AV VALG 2019 - OPPDATERT
09.01.19 Inngående SV: COMPANYCASTS AS, INFOSKRIV INKLUDERT PRISER.
09.01.19 Inngående SV: TILBUD KOMMUNETV FOR TO KOMMUNER
09.01.19 Inngående SV: TILBUD KOMMUNETV FOR TO KOMMUNER
09.01.19 Inngående SV: COMPANYCASTS AS, INFOSKRIV INKLUDERT PRISER.
09.01.19 Inngående INFORMASJON OM STEMMESTYRE VEN VALGKRETS SNILLFJORD KOMMUNE
09.01.19 Inngående OVERSIKT OVER EKSTRAKOSTNADER SOM FØLGE AV KOMMUNEREFORM FOR SNILLFJORD KOMMUNE
08.01.19 Utgående NY KOM - VEDTEKTER FOR BARNEHAGE OG SFO
08.01.19 Inngående FORSLAG TIL NYE GRUNNKRETSER I SNILLFJORD KOMMUNE
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER PPT I HEIM KOMMUNE - MARIT JOHANNE SÆTHER
08.01.19 Inngående PRESENTASJONER - HJEMMEARBEID - DATOER SAMLINGER - INNPLASSERINGSPROSEDYRE
08.01.19 Inngående VS: SV: AD AVTALE - SAMARBEID
08.01.19 Inngående OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP I NIUA
08.01.19 Inngående KOMMENTAR - REFERAT FRA LEDERTEAM/ DIALOGMØTE 19.12.18 JP 18/1534-6
08.01.19 Inngående PERSONALRESSURS AVGITT FRA HALSA KOMMUNE FOR GJENNOMFØRING AV VALG 2019
08.01.19 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNEVÅPEN - 02.01.19
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/REKTOR VEN SKOLE I HEIM KOMMUNE - KRISTIN SOLHAUG FOLLETT
08.01.19 Utgående DELEGERING TIL KOMMUNALSJEF OPPVEKST HEIM KOMMUNE SVEIN JOHNY FORREN - KORRIGERT
08.01.19 Utgående TAKK FOR ALLE INNSENDTE FORSLAG TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER GRØTNES BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - WENKE HYTTNES
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/REKTOR SVANEM SKOLE I HEIM KOMMUNE - LISBETH S GJENGSTØ
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL RÅDGIVER I RÅDMANNENS STAB I HEIM KOMMUNE - EVA RANDI OLDERVIK
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER BAKKELY BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - RANDI VAAGAN
08.01.19 Utgående PÅSKJØNNELSE FOR ENGASJEMENT OG BIDRAG - FORSLAG TIL KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE
08.01.19 Inngående PROSESS 1 - FORELØPIG UTVALG AV KOMMUNEVÅPEN
08.01.19 Inngående PROSESS 2 FORELØPIG VALG AV KOMMUNEVÅPEN
08.01.19 Inngående SV: FACEBOOK
08.01.19 Inngående KS LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE HALSA
08.01.19 Inngående SPØRSMÅL OM LOKALUTVALGENES FRAMTID ETTER KOMMUNESAMMELSÅINGEN.
08.01.19 Inngående SVAR FRA ORDFØRER I HALSA PÅ FORESPØRSEL OM LOKALUTVALGENES FRAMTID ETTER KOMMUNESAMMELSÅINGEN.
08.01.19 Inngående KS LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE HEMNE
08.01.19 Inngående KS LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE SNILLFJORD
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER VINJE BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - ELIN BONDHUS BAKKEN
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER SVANEM BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - INGVILD M. HAUGEN
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER VEN BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - MERETE HAUGEN VUTTUDAL
08.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL KVALITETSRÅDGIVER I HEIM KOMMUNE - EIRIK JOHANSEN
08.01.19 Inngående AVTALE OM SAMARBEID OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MELLOM M&R FYLKESKOMMUNE OG TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - TRØNDERAVTALEN
08.01.19 Inngående OVERSIKT OVER STEMMESTYRE 2017 I HALSA KOMMUNE
08.01.19 Utgående DELEGERING FRA PROSJEKTLEDER/RÅDMANN TIL ENHETSLEDER/REKTOR VINJEØRA SKOLE I HEIM KOMMUNE - WENCHE JOHANSEN
07.01.19 Inngående PROSEDYRE - INNPLASSERING FASE III
07.01.19 Utgående INNPLASSERING FASE III
07.01.19 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORBIL HALSA - VX 44665 - NOVEMBER 2018
07.01.19 Inngående KJØREBOK KOMMUNEREFORBIL HALSA - VX 44665 - DESEMBER 2018
07.01.19 Inngående RAPPORT KOORDINERENDE GRUPPE TEKNISK - HEIM KOMMUNE
04.01.19 Utgående SLUTTRAPPORT KOORDINERENDE GRUPPE TEKNISK - HEIM KOMMUNE
04.01.19 Inngående REFERAT FRA MØTE VEDR. FORDELINGSPRINSIPPER FELLESFUNKSJONER
04.01.19 Utgående VALGLOVEN, § 9-5 A.
04.01.19 Inngående PERSONALMØTE 19.12.2018
04.01.19 Utgående DELEGERING TIL ENHETSLEDER TEKNISKE TJENESTER HEIM KOMMUNE MAGNE JØRAN BELSVIK
04.01.19 Inngående OVERSIKT OVER ANSATTE I SNILLFJORD
04.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER HELSESTASJON I HEIM KOMMUNE ODDLAUG BØRSETH BREKKEN
04.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL LEDER IKT ODDVAR LØFALDLI I HEIM KOMMUNE
04.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER/STYRER LIABØ BARNEHAGE I HEIM KOMMUNE - SIV JANNE RODAL
04.01.19 Utgående DELEGERING TIL KOMMUNALSJEF ØKONOMI HEIM KOMMUNE
04.01.19 Utgående DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL ENHETSLEDER KULTUR I HEIM KOMMUNE REIDAR KLUNGERVIK