Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
13.06.19 Inngående INFORMASJON TIL NYE KOMMUNER - NYHETSBREV JUNI 2019
13.06.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB SAMFUNNSUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
13.06.19 Utgående OPPMERKSOMHETSREGLEMENT FOLKEVALGTE
13.06.19 Utgående SVAR - KAN IKKE FINNE DEN SIGNERTE AVTALEN
13.06.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB SAMFUNNSUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
11.06.19 Inngående SVAR FRA BARNEVERN ANG. ANSKAFFELSE AV LEASINGBIL I HEIM KOMMUNE
11.06.19 Inngående SVAR FRA PLEIE OG OMSORG ANG. ANSKAFFELSE AV TJENESTEBILER
11.06.19 Inngående KAN IKKE FINNE DEN SIGNERTE AVTALEN
11.06.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM STILLING SOM BRANNSJEF
07.06.19 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 8.05.2019
07.06.19 Utgående NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - BARNEVERN
07.06.19 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 3.06.2019
07.06.19 Utgående MØTEREFERAT 15.03.19 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN
07.06.19 Utgående MØTEREFERAT 25.01.19 - ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN
07.06.19 Utgående OPPDATERT LISTE OVER TVERRFAGLIGE GRUPPER - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
07.06.19 Inngående VEDTATTE GRUNNKRETSER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2020
06.06.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KOM - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDER HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOMMUNE
06.06.19 Inngående ANNONSER - VALG - SØR-TRØNDELAG
06.06.19 Inngående BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR PENSJONSKOSTNADENE REGNSKAPSÅRET 2020
06.06.19 Inngående SVAR - KULTURARVPLAN FOR HEIM KOMMUNE - BLI-KJENT-TREFF FREDAG 7. JUNI
06.06.19 Utgående KULTURARVPLAN FOR HEIM KOMMUNE - BLI-KJENT-TREFF FREDAG 7. JUNI
06.06.19 Inngående KJØREBOK HEIM-BIL VX 44665 - MAI 2019
05.06.19 Inngående REDIGERT RAPPORT
05.06.19 Utgående BRANNAVTALE - SVAR FRA KS
05.06.19 Utgående REFERAT INDIVIDUELL SAMTALE 04.06.2019
04.06.19 Inngående RAMMEPROGRAM
04.06.19 Utgående SV: BRANNAVTALE
04.06.19 Inngående PÅMINNING OM UNDERSKRIFT PÅ AVTALER TIL KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMENG.
04.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDER HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOM MUNE
04.06.19 Inngående KORRIGERT SAK TIL KOMMUNESTYRET
04.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDERE HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOMMUNE
04.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM AVDELINGSLEDER BYGG OG EIENDOM VED TLM
04.06.19 Utgående SVAR - PÅMINNING OM UNDERSKRIFT PÅ AVTALER TIL KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMENG.
04.06.19 Inngående HEIM KOMMUNE - OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN
04.06.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDER HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOM
03.06.19 Inngående VEDR. TILBUD OM SAMTALE / INTERVJU TIL STILLING UNDER TLM I HEIM KOMMUNE
03.06.19 Inngående REVIDERT AVTALE OM INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE MELLOM RINDAL, SURNADAL OG HALSA KOMMUNE
03.06.19 Inngående VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE MELLOM KOMMUNANE HALSA, RINDAL OG SURNADAL
03.06.19 Utgående PÅMELDTE TIL SOMMERFEST I NYE HEIM KOMMUNE
03.06.19 Utgående SOMMERTREFF FOR ANSATTE I HEIM KOMMUNE
03.06.19 Inngående INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE 8.05.2019
03.06.19 Inngående KONTRAKT PÅ SKANNERLØSNING TIL VALGET I 2019 - UTTAK AV OPSJONER FOR OPPLÆRING M.V. - TILBUD TIL REDUSERT PRIS
03.06.19 Inngående MOTTATT VALGMATERIELL
03.06.19 Inngående INNPLASSERING NY STILLING
31.05.19 Utgående ISY PA - SV: KOMMUNESAMMENSLÅING.
31.05.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB SAMFUNNSUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
31.05.19 Inngående KVITTERING FOR MOTTATT LOVTIDEND-KUNNGJØRING: LTII
31.05.19 Inngående RE: TILBUD - ISY WINMAP KOMMUNESAMMENSLÅING
31.05.19 Inngående ORDREBEKREFTELSE FOR KONVERTERING ISY PROAKTIV
31.05.19 Inngående TILBUD ENTREPRENØR- OG SAKSBEHANDLERPORTAL FOR HEIM KOMMUNE
31.05.19 Inngående PLAN FOR KONVERTERING ISY PROAKTIV
31.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDERE HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOMMUNE
31.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KOM - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDER HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOMMUNE
31.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KOM - INNPLASSERING AV SEKSJONSLEDER HELSE OG MESTRING ENHET KYRKSÆTERØRA I HEIM KOMMUNE
31.05.19 Inngående ISY PA RE: KOMMUNESAMMENSLÅING.
31.05.19 Inngående ORDREBEKREFTELSE ENTREPRENØR OG SAKSBEHANDLERPORTAL (HEIM KOMMUNE)
31.05.19 Inngående RE: VEDRØRENDE TILBUD GEMINI TERRENG OG GEMINI OPPMÅLING.
31.05.19 Inngående ORDRE - ISY WINMAP KOMMUNESAMMENSLÅING
31.05.19 Inngående AKSEPT TILBUD - ISY WINMAP KOMMUNESAMMENSLÅING
31.05.19 Inngående PRISER BISTAND ISY PROAKTIV - FELLES SYSTEM FOR HEIM KOMMUNE
31.05.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM STILLING
31.05.19 Inngående INNPLASSERING SOM LEDER FOREBYGGENDE/BEREDSKAP
31.05.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGNSKAPSRAPPORT PR 30.04.19
31.05.19 Inngående SVAR PÅ STILLING
31.05.19 Inngående INNPLASSERING NY STILLING
31.05.19 Inngående VEDR. TILBUD OM SAMTALE / INTERVJU TIL STILLING UNDER TLM I HEIM KOMMUNE
31.05.19 Inngående ØNSKER INNPLASSERINGSSAMTALE
29.05.19 Inngående VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KULTURSKOLE MELLOM KOMMUNANE HALSA, RINDAL OG SURNADAL REVIDERT 2012
29.05.19 Inngående RAPPORT
29.05.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III GUNHILD E. ENGESET MEGAARD
29.05.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING SOM AVDELINGSLEDER RENHOLD VED TLM
28.05.19 Utgående OPPSTARTSKRIV - HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023 /ÅRSBUDSJETT FOR 2020
28.05.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL FOA DEL I - ENTREPRENØR- OG SAKSBEHANDLERPORTAL
28.05.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM STILLING
28.05.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL FOA DEL I - PROGRAMVARE OPPMÅLING OG PLANLEGGINGSMODUL TERRENG
28.05.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL FOA DEL I - DRIFTSSTYRINGSSYSTEM FEIING OG TILSYN
28.05.19 Utgående SVAR - ANSKAFFELSESPROTOKOLL CMS HEIM KOMMUNE
28.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HEIM KOMMUNE - INNPLASSERING SOM LEDER BEREDSKAP / FOREBYGGENDE HEIM BRANN- OG REDNINGSVESEN
28.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HEIM KOMMUNE - INNPLASSERING SOM BRANNSJEF HEIM BRANN- OG REDNINGSVESEN
27.05.19 Utgående DELEGERINGSREGLEMENT RÅDMANN
27.05.19 Inngående HENVENDELSE - KOMMUNEREFORM
27.05.19 Inngående HENVENDELSE - KOMMUNEREFORM
27.05.19 Inngående HENVENDELSE - KOMMUNEREFORM
27.05.19 Inngående HENVENDELSE - KOMMUNEREFORM
27.05.19 Utgående ANSKAFFELSE LEASINGBILER 2020 - 2022, HEIM KOMMUNE VURDERING AV BEHOV
27.05.19 Inngående ØNSKER INNSYN I TOTALPRISER
24.05.19 Utgående UTREDNING POLITISK STRUKTUR OG PROSESS HEIM KOMMUNE
24.05.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB SAMFUNNSUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
24.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HEIM KOMMUNE - INNPLASSERING SOM STEDLIG LEDER / STEDFORTREDER RENHOLDSLEDER VED TLM
24.05.19 Inngående SVAR - TILBUD OM SAMTALE/INTERVJU TL STILLING SOM BRANNSJEF ELLER LEDER FOREBYGGENDE/BEREDSKAP HEIM KOMMUNE
24.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HEIM KOMMUNE - INNPLASSERING PROSJEKTLEDER / BYGGESAKSBEHANDLER VED TLM
24.05.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HEIM KOMMUNE - INNPLASSERING SOM AVDELINGSLEDER RENHOLD VED TLM
24.05.19 Utgående MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE
24.05.19 Utgående DELEGERINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE
24.05.19 Utgående GODTGJØRINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE
24.05.19 Utgående RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MED GRENDELAG - HEIM KOMMUNE
24.05.19 Inngående GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN
24.05.19 Inngående KOMMUNAL VETERANPLAN OG MARKERING 8. MAI
24.05.19 Utgående INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III GUNHILD E. ENGESET MEGAARD
24.05.19 Utgående REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT HEIM KOMMUNE