Postliste

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen på alle poster

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse
19.11.19 Utgående SVAR - OVERFØRING AV FERIE
19.11.19 Utgående PLAN FOR VALGANSVARLIGE - GJENNOMFØRING KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019
19.11.19 Utgående SVAR - OVERFØRINGA AV FERIE.
19.11.19 Utgående SVAR - SØKNAD OVERFLYTTING AV FERIE
19.11.19 Utgående SVAR - OVERFØRING AV FERIE
19.11.19 Utgående SVAR - ABONNEMENTSKJEMA NØDNETTSTERMINALER HEIM KOMMUNE
19.11.19 Inngående OPPDATERT STILLINGSANNONSE LEGEJOBBER.NO
19.11.19 Inngående OPPDATERT UTLYSNINGSTEKST - KOMMUNEOVERLEGE I HEIM KOMMUNE
19.11.19 Inngående OPPDATERT STILLINGSANNONSE PROFILERTE STILLINGER
19.11.19 Utgående FORSLAG SAMMENFØYING AV DOKUMNETKATEGORIER FOR HEMNE, HALSA OG SNILLFJORD
19.11.19 Utgående SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE
19.11.19 Notat NY KOM - PSYKISK HELSE OG RUS, MØTEREFERAT 19.11.19
19.11.19 Inngående UTFYLT KONTAKTSKJEMA
19.11.19 Inngående UTFYLT KONTAKTSKJEMA FOR MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HEIM KOMMUNESTYRE - VALGPERIODEN 2019-2023
19.11.19 Inngående UTFYLT KONTAKTSKJEMA FOR MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HEIM KOMMUNESTYRE - VALGPERIODEN 2019-2023
19.11.19 Utgående REFERAT 15.11.19 - MØTE LEDERTEAM HEIM KOMMUNE
19.11.19 Inngående DPI - TILGANG OPPRETTET DIGITAL POSTKASSE INNBYGGERE CRM:0037131 [SAKS ID# 3634]
19.11.19 Inngående UTSTEDERAVTALE ER AKTIVERT FOR ELEKTRONISK FAKTURERING TIL PRIVATPERSONER
19.11.19 Inngående TILDELING AV EIERGLN - GS1 SERTIFIKAT GLN
19.11.19 Utgående REFERAT 15.11..19 - DIALOGMØTE MED OPPNEVNTE TILLITSVALGTE OG HOVEDVERNEOMBUD I HEIM KOMMUNE
19.11.19 Utgående SKJEMA FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
19.11.19 Inngående OVERFØRING AV FERIE
18.11.19 Utgående MØTE MED FAGTRYKK 18.11.19
18.11.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL - STOFFKARTOTEK HEIM KOMMUNE
18.11.19 Utgående GODTGJØRELSE FOR FAST VERV I FELLESNEMNDA 2019
15.11.19 Inngående RAMMER OG OPPLEGG FOR FYLKESMANNEN OG VERNEOMRÅDESTYRER - INNMELDING AV BEHOV FOR MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER OG BESTILLING AV TJENESTER FRA SNO 2020
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY KOM - LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG EIERSEKSJONERING I HEIM KOMMUNE
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020
15.11.19 Inngående SØKNAD KOMMUNEOVERLEGE I HEIM KOMMUNE 100% FAST STILLING
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HALSA KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET I HEIM KOMMUNE
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR I HEIM KOMMUNE
15.11.19 Utgående KONKURRANSEGJENNOMFØRINGSVERKTØY - KGV, INTEGRASJON MOT SAKSBEHANDLINGSVERKTØY
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVTALE OM INTERKOMMUNAL TOBAKK-, SALG- OG SKJENKEKONTROLL MELLOM KOMMUNENE AURE, HEIM, RINDAL, SUN
15.11.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM MILJØRETTA HELSEVERN FOR HEIM, SURNADAL, RINDAL, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER
15.11.19 Utgående FARGEKODE OG SKRIFTTYPE KOMMUNEVÅPEN HEIM KOMMUNE
15.11.19 Inngående UNDERSKREVET VEDLIKEHOLDSAVTALE OM VEDLIKEHOLD OG SERVICE AV UTSTYR OG PROGRAMVARE
15.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
14.11.19 Notat KOMMUNEVÅPEN - FARGEKODE OG SKRIFTTYPE
13.11.19 Utgående SVAR - OVERFØRING AV FERIE
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående SVAR - FLYTTING AV FERIEDAGER
13.11.19 Utgående REFERAT FRA MØTE MELLOM HEIM KOMMUNE OG HALSABYGDA VASSVERK SA 12.11.2019
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
13.11.19 Utgående SVAR - OVERFØRING AV FERIE
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020
12.11.19 Utgående OVERFØRING AV ARBEIDSFORHOLD FRA HEMNE KOMMUNE TIL HEIM KOMMUNE SOM NY ARBEIDSGIVER FRA 01.01.2020