Sak: NY KOM - POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN

Dato: 03.04.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/994
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
16.10.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SUPPLERINGSVALG - NYTT MEDLEM I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN Helen Helland
28.09.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - SUPPLERINGSVALG - NYTT MEDLEM I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN
18.09.18 Saksfremlegg / møtedokument SUPPLERINGSVALG - NYTT MEDLEM I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN
21.03.18 Inngående ANNONSE TIL PÅSKEAVISA 1 Avisa Søvesten
19.03.18 Inngående KORREKTUR ANNONSE IDE-KONKURRANSE HEIM KOMMUNE Annonsesenter Produksjon
16.03.18 Utgående KORREKTUR Tidens Krav
16.03.18 Utgående KORREKTUR: IDE-KONKURRANSE - NYTT KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Adresseavisen
16.03.18 Utgående KORREKTUR: IDE-KONKURRANSE - NYTT KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE Tidens Krav
15.03.18 Inngående RE: IDÈ-KONKURRANSE KOMMUNEVÅPEN - HEIM KOMMUNE Avisa Tidens Krav
15.03.18 Inngående SV: IDÈ-KONKURRANSE KOMMUNEVÅPEN - HEIM KOMMUNE Avisa Sør-Trøndelag
14.03.18 Utgående IDÈ-KONKURRANSE KOMMUNEVÅPEN - HEIM KOMMUNE Avisa Sør-Trøndelag, Avisa Søvesten, Tidens Krav
26.01.18 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN - 26.01.18 Ragnhild Godal Tunheim, Hanne Bjerknes Kanestrøm, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, Hilde Vuttudal Stavås, Marit Liabø Sandvik
05.10.17 Utgående MOTTATTE FORSLAG PÅ NYTT NAVN - OPPDATERT LISTE Arbeidsgruppe for kommunenavn
02.10.17 Inngående NAVNEFORSLAG Halsa Kommune
02.10.17 Inngående FORSLAG PÅ KOMMUNENAVN Halsa Kommune
29.09.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN - 29.09.17 Ragnhild Godal Tunheim, Hanne Bjerknes Kanestrøm, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, Hilde Vuttudal Stavås, Marit Liabø Sandvik
20.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG Synnøve Jakobsen Moe
14.09.17 Utgående BER OM UTTALELSE PÅ NAVNEFORSLAG TIL NY KOMMUNE HALSA-SNILLFJORD-HEMNE Språkrådet v/David Ims
14.09.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN - 14.09.17 Ragnhild Godal Tunheim, Hanne Bjerknes Kanestrøm, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, Hilde Vuttudal Stavås, Marit Liabø Sandvik
12.09.17 Inngående ØNSKER TILSENDT NAVNEFORSLAG Avisa Sør-Trøndelag
12.09.17 Inngående SV: SVAR - OVERSENDELSE AV MOTTATTE NAVNEFORSLAG Avisa Sør-Trøndelag
12.09.17 Utgående MOTTATTE FORSLAG PÅ NYTT NAVN Arbeidsgruppe for kommunenavn
12.09.17 Utgående SVAR - OVERSENDELSE AV MOTTATTE NAVNEFORSLAG 1 Avisa Sør-Trøndelag
11.09.17 Inngående IDE - NYTT KOMMUNENAVN Anny Bente Simonsen
11.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG FOR NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD, HEMNE Snillfjord eldreråd
11.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG NY KOMMUNE Halsa kommune
11.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG PÅ DEN NYE KOMMUNEN. Kolbjørn Aune
08.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG Gunn Signe Stolsmo
08.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG NYTT KOMMUNENAVN Gunn Lenes
05.09.17 Inngående NY STØRRE KOMMUNE Sigbjørn Olav Lenes
04.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG TIL DEN NYE KOMMUNEN. Jo Olav Aa
01.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG KOMMUNE. Arnfinn Olav Volden
01.09.17 Inngående NAVNEFORSLAG Torgeir Fjærli
29.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Dorthea Hofset Holmen
29.08.17 Inngående NAVN PÅ NYKOMMUNEN Kristin Kårøy Overvik
29.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG NY KOMMUNE Roar Halten
25.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Bjørg Vikan
24.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Halsa Kommune
24.08.17 Inngående IDEDUGNAD - ANNONSE KORREKTUR Driva
24.08.17 Inngående ANNONSE - NY KORREKTUR Avisa Sør-Trøndelag
24.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Jonny Romundstad
23.08.17 Inngående KORREKTUR ANNONSE Tidens krav
23.08.17 Inngående NAVN PÅ KOMMUNE Ingrid Petersen Wessel
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Jorulf Magne Gumdal
21.08.17 Inngående NAMNEFORSLAG Øystein Sættem
21.08.17 Inngående IDEDUGNAD - NAVNEKONKURRANSE NY KOMMUNE Ellen Stølan
21.08.17 Inngående SV: FORESPØRSEL OM HJELP TIL Å VIDERESENDE INVITASJON Snillfjord Kommune
21.08.17 Utgående BISTAND Språkrådet
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG NY KOMMUNE Bjørn Oldervik
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Einar Arvid Tetlie
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Einar Arvid Tetlie
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Einar Arvid Tetlie
21.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG Einar Arvid Tetlie
18.08.17 Inngående NAVNEFORSLAG John Marius Astad
18.08.17 Utgående INVITASJON TIL IDEDUGNAD FOR NYTT KOMMUNENAVN FOR NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Snillfjord Kommune, Halsa Kommune, Hemne Kommune
18.08.17 Utgående INVITASJON TIL IDEDUGNAD FOR NYTT KOMMUNENAVN FOR NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Eldreråden i kommunene, Historielag i kommunene, Halsa Heimbygdelag
18.08.17 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E POST Halsa Kommune
18.08.17 Utgående ANNONSE - INVITASJON TIL IDEDUGNAD FOR NYTT KOMMUNENAVN - NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Tidens Krav, Avisa Søvesten, Avisa Sør-Trøndelag, Driva
18.08.17 Utgående FORESPØRSEL OM HJELP TIL Å VIDERESENDE INVITASJON 1 Snillfjord Kommune, Halsa Kommune, Hemne Kommune
18.08.17 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST ANNONSE - INVITASJON TIL IDEDUGNAD FOR NYTT KOMMUNENAVN - NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Tidens krav
17.08.17 Utgående REFERAT FRA MØTE I POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN - 17.08.17 Ragnhild Godal Tunheim, Hanne Bjerknes Kanestrøm, Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, Hilde Vuttudal Stavås, Marit Liabø Sandvik
08.06.17 Inngående KOMMUNEREFORM ARBEIDSGRUPPE KOMMUNE-NAVN OG VÅPEN. Snillfjord Kommune
07.06.17 Saksfremlegg / møtedokument VALG AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN
03.05.17 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN Snillfjord Kommune, Halsa Kommune