Sak: NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING

Dato: 10.08.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/1945
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
08.11.18 Utgående NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING - FASE III - TVERRFAGLIG SAMARBEID Hemne kommune
12.09.18 Inngående UTTALELSE VEDRØRENDE ADMINISTRATIV ORGANISERING TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ Halsa Kommune
10.09.18 Inngående MULIG FREMTIDIG ORGANISERING - INFO TIL F/K I HALSA 2 Halsa kommune
30.08.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Prosjektleder/rådmann i Heim kommune
30.08.18 Utgående RAPPORT - ADMINISTRATIV ORGANISERING Heim kommune
30.08.18 Inngående UTTALE TIL MØTE I PU DEN 29.08.2018 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV HEIM KOMMUNE, FASE II Hovedverneombud v/Lars Wiik
30.08.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II
16.08.18 Saksfremlegg / møtedokument ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II 7
15.08.18 Inngående FORELØPIG INNSPILL TIL ADMINISTRATIV ORGANISERING FASE II Koordinerende gruppe Teknisk
15.08.18 Utgående NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING Heim kommune
14.08.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 8.8.18 - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik, Lars Olav Tunheim Valsø, Bjørg Randi Halse, Gunn Hilde Opsal, Dagrun Hårstad Mehus
09.08.18 Inngående FORSLAG TIL ORG.STRUKTUR I GRUPPE SAMF.UTVIKLING Delta v/Gunn-Hilde Opsal
09.08.18 Inngående INNSPILL TIL ADMINISTRATIV ORGANISERING AV HEIM KOMMUNE, FASE 2. Lars Wiik
06.08.18 Inngående UTTALELSE TIL ORGANISERING HEIM KOMMUNE - FASE 2 Anita Henden
25.06.18 Notat SVAR -ADMINISTRATIV ORGANISERING FASE II
20.06.18 Utgående ENDRING AV DATO - INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik, Lars Olav Tunheim Valsø, Bjørg Randi Halse, Gunn Hilde Opsal, Dagrun Hårstad Mehus
18.06.18 Inngående SVAR PÅ INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II Halsa Kommune
18.06.18 Inngående BER OM AT DRØFTINGSMØTET ONSDAG 15. AUGUST BLIR FLYTTET Eli Norunn Furnes Fjærli
14.06.18 Utgående INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II 1 Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik, Lars Olav Tunheim Valsø, Bjørg Randi Halse, Gunn Hilde Opsal, Dagrun Hårstad Mehus
14.06.18 Inngående ORGANISASJONSKART FASE II HEIM KOMMUNE Torger Aarvaag
14.06.18 Utgående ADMINISTRATIV ORGANISERING FASE II - TIL ORIENTERING OG EVENTUELLE KOMMENTARER 2 Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Ragnhild Godal Tunheim, Halsa kommune v/John Ole Aspli
08.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE Heim kommune
13.03.18 Saksfremlegg / møtedokument ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE 2
08.03.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE MED HJEMMEL I HA DEL B §1-4-1, JF. §3-1 C - TEMA FOR MØTET: DRØFTING AV ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE Inge Heimsbakk, Lars Olav Tunheim Valsø, Dagrun Hårstad Mehus, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik, Bjørg Randi Halse
08.03.18 Utgående ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE Heim kommune
26.02.18 Utgående DRØFTING - ADMINISTRATIV ORGANISERING 1 Gunn Hilde Opsal, Inge Heimsbakk, Lars Olav Tunheim Valsø, Eli Norunn Furnes Fjærli, Dagrun Hårstad Mehus, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik
21.02.18 Utgående ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE Hemne kommune