Sak: NY KOM - INTERKOMMUNALE SAMARBEID

Dato: 01.02.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/377
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
14.08.19 Inngående AGENDA MØTE NESTE UKE Surnadal kommune
03.06.19 Inngående REVIDERT AVTALE OM INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE MELLOM RINDAL, SURNADAL OG HALSA KOMMUNE 1 Halsa kommune
03.06.19 Inngående VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE MELLOM KOMMUNANE HALSA, RINDAL OG SURNADAL Halsa kommune
08.05.19 Utgående SV: MILJØRETTA HELSEVERN - SAMARBEID ? Surnadal kommune
08.05.19 Utgående MILJØRETTA HELSEVERN - SAMARBEID ? 1 Surnadal Kommune
07.05.19 Inngående SVAR MILJØRETTA HELSEVERN - SAMARBEID Surnadal kommune
06.02.19 Utgående REFERAT 18.01.19 - VIDERE OPFØLGING AV INTERKOMMUNALE SAMARBEID/AVTALER/EIERFORHOLD Internt
25.01.19 Utgående HEIM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERKONTROLLSAMARBEID Nordmøre kemnerkontor
24.01.19 Notat OM OVERGANG AKSJESELSKAP OG SAMVIRKE
22.01.19 Utgående INNGÅELSE NY AVTALE HEIM KOMMUNE Capitech AS
22.01.19 Utgående INNGÅELSE SAMARBEIDSAVTALE HEIM KOMMUNE Krisesenteret for Orkdal og omegn
22.01.19 Utgående HEIM KOMMUNE - MEDLEMSKAP IKA TRØNDELAG IKA Trøndelag IKS
22.01.19 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT OPPSIGELSE AV AVTALE Nordfjeldske Kontroll AS
21.01.19 Utgående AVTALE SKJENKE-/BEVILLINGSKONTROLLER HEIM KOMMUNE Surnadal kommune
18.01.19 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE Nordfjeldske Kontroll AS
02.07.18 Utgående SAMARBEIDSAVTALER MELLOM HALSA KOMMUNE OG AVTALEPART SOM ØNSKES VIDEREFØRT I HEIM KOMMUNE Halsa Kommune
02.07.18 Utgående REFORHANDLING AV AVTALER OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID I HEIM KOMMUNE Orkdal Kommune, Smøla kommune, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, TrollheimsLab AS, Surnadal kommune, Halsa Interkommunale psykiatriske senter IKS, IKA Trøndelag IKS, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure, Kristiansund kommune, HAMOS Forvaltning IKS, ORKidè
29.06.18 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALE OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID I HEMNE KOMMUNE HAMOS Forvaltning IKS
29.06.18 Utgående OPPSIGELSE AV VERTSKOMMUNEAVTALE OM ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I TRØNDELAG Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
18.06.18 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALER OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID I HEMNE KOMMUNE Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Trondheim kommune
18.06.18 Utgående OPPSIGELSE AV AVTALER OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID I HEMNE KOMMUNE Snillfjord Kommune
13.06.18 Utgående AD INTERKOMMUNALE SAMARBEID Surnadal kommune v/Rag Rånes
11.06.18 Inngående SURNADAL KOMMUNE I ETTERKANT AV KOMMUNE- OG REGIONALREFORMEN - VEGEN VIDERE Surnadal kommune
14.05.18 Inngående HEIM KOMMUNE OG INTERKOMMUNALE TJENESTER Fylkesmannen i Trøndelag
08.05.18 Utgående HALSA KOMMUNE - OPPSIGELSE AV INTERKOMMUNALE SAMARBEID 2 Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Halsa Kommune
04.05.18 Inngående INTERKOMMUNALE AVTALER I SNILLFJORD 1 Snillfjord kommune
03.05.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERKOMMUNALE SAMARBEID HEIM KOMMUNE Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Halsa Kommune, Snillfjord Kommune, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Hemne Kommune
03.05.18 Inngående SAMARBEIDSAVTALE FOR PP-TJENESTEN I SØR-FOSEN 1 Sør-Fosen
27.04.18 Inngående IKS OG MØTEGODTGJØRINGER Erling Rød
27.04.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - INTERKOMMUNALE SAMARBEID HEIM KOMMUNE
25.04.18 Inngående INFORMASJON TIL ARBEIDSGRUPPENE OM SAK FOR FELLESNEMNDA "INTERKOMMUNALT SAMARBEID" Hemne Kommune
23.04.18 Inngående SELSKAPSAVTALEN FOR HALSA KOMMUNE 3 Nordmøre Krisesenter
20.04.18 Utgående TILLEGG - DRØFTING/ORIENTERING OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID FOR HEIM KOMMUNE Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, DELTA Hemne, Lars Olav Tunheim Valsø
20.04.18 Saksfremlegg / møtedokument INTERKOMMUNALE SAMARBEID HEIM KOMMUNE 2
18.04.18 Utgående DRØFTING/ORIENTERING OM INTERKOMMUNALE SAMARBEID FOR HEIM KOMMUNE Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, DELTA Hemne, Lars Olav Tunheim Valsø
16.04.18 Utgående INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE - INTERKOMMUNALE SAMARBEID Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Lars Olav Tunheim Valsø, Gunn Hilde Opsal, Snillfjord kommune v/Elisabeth Ramvik
10.04.18 Notat SAMARBEIDSAVTALE MED KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN 1
09.04.18 Utgående INTERKOMMUNALE SAMARBEID/SELSKAPER I HEMNE KOMMUNE Prosjektleder i Heim kommune
06.04.18 Inngående OVERSIKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID HALSA KOMMUNE 1 Halsa Kommune
06.03.18 Notat AVTALER MED HEMNE KOMMUNE SOM PART 1
06.03.18 Utgående AVTALER HVOR HEMNE KOMMUNE ER PART Hemne kommune
28.02.18 Inngående VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET - IKT ORKIDE Halsa Kommune
12.02.18 Inngående FWD: INTERKOMMUNALT SAMARBEID Halsa Kommune
30.08.17 Notat AVTALER HVOR HEMNE KOMMUNE ER PART