Sak: ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019

Dato: 08.01.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/70
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Arnt Joar Moen

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
13.02.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019 Heim kommune, Halsa Kommune
01.02.19 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019
21.01.19 Saksfremlegg / møtedokument ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019