Sak: MØTE I VALGSTYRET HEIM DEN 31.01.2019

Dato: 23.01.19
Type: Ordinært møte
Saksnr: 19/239
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
01.02.19 Saksfremlegg / møtedokument MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET HEIM DEN 31.01.2019
24.01.19 Saksfremlegg / møtedokument SAKSLISTE - MØTE I VALGSTYRET HEIM DEN 31.01.2019