Sak: NY KOM - MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE

Dato: 12.02.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/445
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
09.10.19 Utgående MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE - OPPDATERT PR. 9.10.2019 Heim kommune
20.09.19 Saksfremlegg / møtedokument MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE 3
20.09.19 Utgående FORSLAG FRA FELLESNEMNDA TIL MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE Heim kommunestyre
21.06.19 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE
05.06.19 Saksfremlegg / møtedokument MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE 2
24.05.19 Utgående MØTEREGLEMENT FOLKEVALGTE Internt