Sak: REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING

Dato: 18.02.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/488
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Svein Johny Forren

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
29.03.19 Inngående TAKKER JA TIL STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Ingvild Haugen
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEM KOMMUNE Randi Vaagan
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Kristi Stølen Bjørshol
28.03.19 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Elisabeth Bakken
26.03.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING Personal og lønn
26.03.19 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Ingvild Myklebust Haugen
26.03.19 Notat REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING - VURDERINGSNOTAT
25.03.19 Inngående INTERVJU
22.03.19 Inngående INTERVJU
08.03.19 Utgående SVAR - ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Kristi Stølen Bjørshol
08.03.19 Inngående ØNSKER UTVIDET SØKERLISTE Kristi Stølen Bjørshol
06.03.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
06.03.19 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Kristi Stølen Bjørshol
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTAT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Ingvild Myklebust Haugen
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Kristi Stølen Bjørshol
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Ingvild Myklebust Haugen
05.03.19 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV RÅDGIVER, 100 % FAST STILLING I HEIM KOMMUNE 2 Fagforbundet Hemne
05.03.19 Inngående SØKNAD RÅDGIVER Randi Vaagan
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Randi Vaagan
05.03.19 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM RÅDGIVER I HEIM KOMMUNE Elisabeth Bakken
18.02.19 Inngående INTERN UTLYSNINGSTEKST - HEMNE OG SNILLFJORD Visma
18.02.19 Inngående INTERN UTLYSNINGSTEKST - HALSA KOMMUNE Visma