Sak: MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.02.2019

Dato: 21.02.19
Type: Ordinært møte
Saksnr: 19/564
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
04.03.19 Saksfremlegg / møtedokument MØTEPROTOKOLL - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.02.2019
21.02.19 Saksfremlegg / møtedokument SAKSLISTE - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.02.2019