Sak: NY KOM - ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT

Dato: 11.03.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/719
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Daniel Schei

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
27.06.19 Utgående SIGNERT AVTALE CUSTOMPUBLISH Anders Svegård
27.06.19 Inngående AVTALER FRA CUSTOMPUBLISH SSA-O Custom Public v/Anders Svegård
27.06.19 Inngående AVTALER FRA CUSTOMPUBLISH SSA-L Custom Public v/Anders Svegård
28.05.19 Utgående SVAR - ANSKAFFELSESPROTOKOLL CMS HEIM KOMMUNE Sem & Stenersen Prokom AS
27.05.19 Inngående ØNSKER INNSYN I TOTALPRISER Sem & Stenersen Prokom AS
20.05.19 Notat VURDERINGSNOTAT
20.05.19 Inngående SVAR - ANSKAFFELSESPROTOKOLL CMS HEIM KOMMUNE Acos v/Rose Marie Larsson
20.05.19 Utgående ANSKAFFELSESPROTOKOLL CMS HEIM KOMMUNE CustomPublish, ACOS, Prokom
29.04.19 Inngående OVERSIKT OVER LISENSER KF + KF SKJEMA FOR HEIM KOMMUNE Thomas Bøch Michelsen
02.04.19 Inngående TILBUD PÅ INNFØRING AV NYE NETTSIDER OG INTRANETT MED ACOS CMS - DEL 1 Acos v/Rose Marie Larsson
02.04.19 Inngående TILBUD PÅ INNFØRING AV NYE NETTSIDER OG INTRANETT MED ACOS CMS - DEL 2 Acos v/Rose Marie Larsson
01.04.19 Inngående TILBUD NY CMS OG PORTAL + INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE 2020 CustomPublish v/Anders Svegård
01.04.19 Inngående SVAR - TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE Sem & Stenersen Prokom AS
26.03.19 Utgående ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT SVAR PÅ SPØRSMÅL 26.03.2019 Acos v/Rose Marie Larsson, Waade Information System, Prokom v/ Bjørn Skau, CustomPublish v/ Anders Svegård
25.03.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST CustomPublish v/ Anders Svegård
25.03.19 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT EPOST Waade Information System
11.03.19 Utgående TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE 1 Prokom v/Bjørn Skau, Acos v/Rose Marie Larsson, CustomPublish v/ Anders Svegård, WIS v/Svein Waade
11.03.19 Inngående BEKREFTER Å HA MOTTATT TILBUDFORESPØRSEL NY CMS OG INTRANETTLØSNING FOR HEIM KOMMUNE Sem & Stenersen Prokom AS