Sak: NY KOM - HEIM KOMMUNE - UTREDNING AV REVISJONSORDNING

Dato: 21.05.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/1266
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
20.09.19 Saksfremlegg / møtedokument HEIM KOMMUNE - UTREDNING AV REVISJONSORDNING 4
12.08.19 Saksfremlegg / møtedokument UTREDNING AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR HEIM KOMMUNE 3
08.08.19 Inngående VEDTAK FRA SNILLFJORD KONTROLLUTVALG 1 Snillfjord Kommune
06.08.19 Inngående SÆRUTSKRIFT - VALG AV REVISOR HEIM KOMMUNE 1 Halsa kommune v/Malin Langholm
23.05.19 Inngående UTREDNING AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR HEIM KOMMUNE 1 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS