Sak: HEIM KOMMUNE - UTREDNING AV REVISJONSORDNING

Dato: 21.05.19
Type: Ordinær sak
Saksnr: 19/1266
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
23.05.19 Inngående UTREDNING AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR HEIM KOMMUNE 1 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS