Saksarkiv

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Siste saker (1 - 100)

Saksnr. Beskrivelse
19/1794 NY KOM - INNDELING I NYE BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER 2020 - ARBEIDGIVERAVGIFT
19/1748 NY KOM - SMISO DRIFTSAVTALE
19/1732 NY KOM - FLERE FARGER 2020
19/1695 VETERINÆRTJENESTEN 2020
19/1683 NY KOM - GRENSEJUSTERING SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE
19/1668 REGISTER MØTEBØKER 2017-2018-2019 - NYE HEIM KOMMUNE
19/1648 HEIM KOMMUNE TURNUSPLASSER HELSE OG MESTRING
19/1639 NY KOM - KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR HJELPEMIDLER FRA 2020
19/1615 NY KOM - ALDERSVENNLIG SAMFUNN
19/1613 ISY PROAKTIV - HEIM KOMMUNE
19/1589 HEIM KOMMUNE - EIENDOMSSKATT
19/1521 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 20.06.2019
19/1516 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 20.06.19
19/1515 HJEMMESIDE HEIM KOMMUNE
19/1478 NY KOM - LIVSYNSNØYTRALE SEREMONILOKALER
19/1473 MØTE I FELLESNEMND DEN 20.06.2019
19/1445 ANSKAFFELSE INFOSKJERMER
19/1422 TRØNDELAG ELDRERÅD I PERIODEN OKTOBER 2019 - OKTOBER 2023
19/1387 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR I HEIM KOMMUNE
19/1386 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET I HEIM KOMMUNE
19/1385 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG EIERSEKSJONERING I HEIM KOMMUNE
19/1325 NY KOM - ANSKAFFELSE LEASINGBILER 2020 - 2022, HEIM KOMMUNE
19/1314 NY KOM - KOMMUNAL VETERANPLAN
19/1298 NY KOM - KONSEK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT TRØNDELAG IKS - NY SELSKAPSAVTALE
19/1280 HEIM KOMMUNE - VELFERDSTEKNOLOGI
19/1266 HEIM KOMMUNE - UTREDNING AV REVISJONSORDNING
19/1253 PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2020 - 2024 - HEIM KOMMUNE
19/1249 NY KOM - HEMNE LEGESENTER AVTALE MELLOM HEIM KOMMUNE OG HEMNE LEGESENTER AS
19/1221 HEIM KOMMUNE - PERSONALREGLEMENT
19/1212 EVRY BESTILLING AV TOTALOVERSIKT
19/1211 STATLIG FINANSIERING AV HELSE OG ELDREOMSORG I HEIM KOMMUNE - SIO
19/1189 KULTURARVPLAN FOR HEIM KOMMUNE
19/1182 SOMMERTREFF FOR ANSATTE I HEIM KOMMUNE
19/1173 SERVICEKONTOR HEIM KOMMUNE
19/1164 NY KOM - OPPMERKSOMHETSREGLEMENT FOLKEVALGTE
19/1153 MØTE I VALGSTYRET HEIM DEN 09.05.2019
19/1152 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 09.05.2019
19/1151 NY KOM - ORGANISERING AV ENHET KULTUR I HEIM KOMMUNE
19/1150 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 9.5.19
19/1132 MØTE I FELLESNEMND DEN 09.05.2019
19/1127 NY KOM - 110 - TILKNYTNING
19/1126 PRESENTASJONSVIDEO FOR HEIM KOMMUNE - OMFANG OG FINANSIERING
19/1121 ROMPROGRAM FOR FUNKSJONER PÅ KYRKSÆTERØRA - HEIM KOMMUNE
19/1107 NY KOM - RETNINGSLINJER FOR GRENDELAG - HEIM KOMMUNE
19/1095 HEIM KOMMUNE - SVARUT - SVARINN
19/1092 NY KOM - FASTSETTING AV TITTEL ADMINISTRATIV LEDER ( RÅDMANN) HEIM KOMMUNE
19/1003 KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN 2020
19/988 NY KOM - INNPLASSERING STABSFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING - FASE III
19/831 NY KOM - REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT HEIM KOMMUNE
19/805 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.03.2019
19/804 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 28.03.19
19/803 NY KOM - PLANER STRATEGIER REGLEMENT RETNINGSLINJER
19/798 MØTE I FELLESNEMND DEN 28.03.2019
19/788 NY KOM - INNPLASSERING HELSE OG MESTRING - FASE III
19/781 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 11.04.2019
19/780 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 02.04.2019
19/778 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 25.03.2019
19/776 NY KOM - BEMANNINGSPLANER BARNEHAGENE I HALSA - BARNEHAGEÅRET 2019/2020
19/775 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 20.03.2019
19/773 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 18.03.2019
19/766 HEIM KOMMUNE - STREAMING POLITISKE MØTER
19/745 FAMILIENS HUS
19/734 NY KOM - VIRKSOMHETSSERTIFIKAT HEIM KOMMUNE
19/733 NY KOM - INNPLASSERING SODIN SKOLE - FASE III
19/719 NY KOM - ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT
19/709 NY KOM - PUBLIC 360
19/637 HEIM KOMMUNE - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
19/564 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.02.2019
19/549 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 28.02.19
19/545 NY KOM - INNPLASSERING AV STAB ØKONOMITJENESTER- FASE III
19/542 MØTE I FELLESNEMND DEN 28.02.2019
19/526 NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - KULTUR - FASE III
19/525 HEIM KOMMUNE - KULTURBYGGINGSPLAN
19/519 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 6 NAV - MBA PROSJEKT
19/518 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 5 NAV - PROSJEKTGRUPPE
19/517 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 4 NAV - OPPFØLGING UAVHENGIG AV YTELSE
19/516 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 3 NAV - LOKALER, IT-STRUKTUR OG ARKIV
19/515 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 2 NAV - KULTURBYGGING OG ARBEIDSMILJØ
19/514 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE 1 NAV - KOMMUNALE TJENESTER
19/488 REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING
19/478 OPPNEVNING AV REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE - NYTT NAVN PÅ HEMNE VGS
19/458 NY KOM - KOMMUNEPSYKOLOG - TILSKUDD 2019 - EGENANDEL LØNN
19/457 NY KOM - PPT - ØKT RESSURS UT 2019
19/456 NY KOM - BARNEVERN - ØKT RESSURS UT 2019
19/455 NY KOM - EIK EGENINNKASSO
19/454 NY KOM - ARBEIDSGIVERKONTROLL HEIM KOMMUNE 2020
19/448 NY KOM - GODTGJØRINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE
19/447 NY KOM - DELEGERINGSREGLEMENT RÅDMANN
19/446 NY KOM - DELEGERINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE