Saksarkiv

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Siste saker (1 - 100)

Saksnr. Beskrivelse
19/2380 NY KOM FORVALTNING NATURRESERVATER 2020
19/2375 HØRING DRIFTSUTVALGET - NY KOM - HEIM KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023
19/2373 NY KOM - AVTALE HALSABYGDA VASSVERK SA OG HEIM KOMMUNE
19/2371 UTLEIEREGLER FOR HEMNEHALLEN
19/2369 NY KOM - KOMMUNEREGISTER OG STYREVERVREGISTER
19/2367 NY KOM - DIGITALT NØDNETT
19/2366 NY KOM AVTALER FOR BRUK AV LYD OG LEVENDE BILDER I UNDERVISNING AV- OG MUSIKKLISENS
19/2363 NY KOM - VALG AV FORLIKSRÅD
19/2344 NY KOM - DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL ENHETSLEDERE OG STAB
19/2343 NY KOM ENDRING/OVERFØRING AV FERIE 2020 TEKNISK - LANDBRUK - MILJØ
19/2335 NY KOM - EIENDOMSSKATT VERG OG BRUK I SNILLFJORD
19/2334 FRANKERINGSMASKIN OG PAKKEMASKIN
19/2326 MØTE I HEIM FORMANNSKAP DEN 07.11.2019
19/2324 NY KOM - ENDRING/OVERFØRING AV FERIE - KULTUR 2020
19/2321 NY KOM - MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS - SELSKAPSAVTALE
19/2319 ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I HEIM - TILLITSVALGTE
19/2313 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE VINJEØRA SKOLE
19/2312 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE VINJE BARNEHAGE
19/2311 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE VEN SKOLE
19/2310 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE VEN BARNEHAGE
19/2309 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE VALSØYFJORD BARNEHAGE
19/2308 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ
19/2307 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE SVANEM SKOLE
19/2306 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE SVANEM BARNEHAGE
19/2305 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE SODIN SKOLE
19/2303 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE PPT
19/2301 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE LIABØ BARNEHAGE
19/2300 NY KOM - HEIM NÆRINGSFORENING - ØNSKE OM VIDEREFØRING AV KOMMUNAL STØTTE
19/2297 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - KULTUR
19/2294 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA
19/2293 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - HALSANAUSTAN BARNEHAGE
19/2292 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - HALSA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
19/2291 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - GRØTNES BARNEHAGE
19/2290 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - BARNEVERN
19/2289 NY KOM - VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL HEIM KOMMUNE - BAKKELY BARNEHAGE
19/2288 HEIM FORMANNSKAP - MØTEPLAN 2020
19/2286 REKRUTTERINGSSAK KOMMUNEOVERLEGE I HEIM KOMMUNE 100 % FAST STILLING
19/2283 FOLKEREGISTER I 2020
19/2278 NY KOM - KOSTRA 2020
19/2276 MØTE I HEIM FORMANNSKAPET DEN 08.11.2019
19/2275 REFERAT OG MELDINGER - HEIM FORMANNSKAPET 2019-2020
19/2273 SKJØNNSMIDLER 2020
19/2269 NY KOM - ENDRING7 OVERFØRING AV FERIE - SODIN SKOLE 2020
19/2266 HEIM DRIFTSUTVALG - MØTEPLAN 2020
19/2257 NY KOM - UTRYKNINGSKJØRETØY
19/2255 NY KOM - VALG REPRESENTANTER TILRÅDET/GENERALFORSAMLING TORSHUS FOLKEHØGSKOLE
19/2250 MØTE I HEIM KOMMUNESTYRE DEN 13.11.2019
19/2247 NY KOM - TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP
19/2246 NY KOM - DELTAKELSE I INNKJØPSORDNING, HEIM KOMMUNE
19/2245 STØTTE TIL ETTER- / VIDEREUTDANNING
19/2244 NY KOM. ARBEIDSMILJØUTVALGET FOR PERIODEN 2020 - 2021
19/2233 DISPONERING AV INFRASTRUKTURFOND VEN KRETS
19/2232 NY KOM - BOSETTING AV FLYKTNINGER - 2020
19/2224 NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020
19/2216 NY KOM - SKILTING KOMMUNALE BYGG
19/2215 NY KOM - GRAFISK PROFIL
19/2207 NY KOM - INNFORDRINGSAVTALE STARTLÅN
19/2206 NY KOM - LÅNEADMINISTRASJON STARTLÅN
19/2202 NY KOM - KONTAKTINFORMASJON FOLKEVALGTE 2019 - 2023
19/2198 NY KOM - GENERELT - FRA 2018
19/2196 NY KOM - ANSKAFFELSE LEASING GAFFELTRUCK TLM HEMNE OG HEIM KOMMUNE
19/2194 NY KOM - ANSKAFFELSE LEASING VAREBILER TLM
19/2172 NY KOM - VALG AV REPRESENTANT FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL
19/2170 NY KOM - INTERKOMMUNALT MILJØRETTA HELSEVERN HEIM, SURNADAL, RINDAL, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER
19/2155 HEIM KOMMUNE HELSE OG MESTRING - VIDEREUTVIKLING AV ORGANISASJONEN
19/2152 NY KOM - KS EIENDOMSSKATTEFORUM - KSE
19/2151 NY KOM - LEGEVAKTSENTRAL HEIM KOMMUNE
19/2150 NY KOM - KONTROLL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER
19/2118 NY KOM - TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 2020
19/2110 KONKURRANSEGJENNOMFØRINGSVERKTØY - AVTALE HEIM KOMMUNE
19/2107 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL VANNREGIONUTVALGET I TRØNDELAG - (VRU)
19/2096 NY KOM - PSYKISK HELSE OG RUS
19/2095 NY KOM - REHABILITERING
19/2092 HEIM KOMMUNE - INNFØRING FIRST AGENDA
19/2083 MØTE I HEIM KOMMUNESTYRE DEN 15.10.2019
19/2082 NY KOM - NMSK OG SMIL - FELLESSKRIV 2020
19/2079 NY KOM - SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2021 - 2022
19/2074 NY KOM - INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER - KOMMUNESAMMENSLÅING OG SØKNADSPROSSESS FOR 2020
19/2070 NY KOM - VALG AV KLAGEUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023