Saksarkiv

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Siste saker (1 - 100)

Saksnr. Beskrivelse
19/988 NY KOM - INNPLASSERING STABSFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING - FASE III
19/805 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.03.2019
19/804 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 28.03.19
19/803 NY KOM - PLANER STRATEGIER REGLEMENT RETNINGSLINJER
19/798 MØTE I FELLESNEMND DEN 28.03.2019
19/781 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 11.04.2019
19/780 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 02.04.2019
19/778 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 25.03.2019
19/776 NY KOM - BEMANNINGSPLANER BARNEHAGENE I HALSA - BARNEHAGEÅRET 2019/2020
19/775 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 20.03.2019
19/773 MØTE I ARBEIDSUTVALG DEN 18.03.2019
19/766 HEIM KOMMUNE - STREAMING POLITISKE MØTER
19/734 NY KOM - VIRKSOMHETSSERTIFIKAT HEIM KOMMUNE
19/733 NY KOM - INNPLASSERING SODIN SKOLE - FASE III
19/719 NY KOM - ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT
19/709 NY KOM - PUBLIC 360
19/637 HEIM KOMMUNE - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
19/564 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 28.02.2019
19/549 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 28.02.19
19/545 NY KOM - INNPLASSERING AV STAB ØKONOMITJENESTER- FASE III
19/542 MØTE I FELLESNEMND DEN 28.02.2019
19/526 NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - KULTUR - FASE III
19/488 REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER HEIM KOMMUNE 100% STILLING
19/478 OPPNEVNING AV REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE - NYTT NAVN PÅ HEMNE VGS
19/458 NY KOM - KOMMUNEPSYKOLOG - TILSKUDD 2019 - EGENANDEL LØNN
19/457 NY KOM - PPT - ØKT RESSURS UT 2019
19/456 NY KOM - BARNEVERN - ØKT RESSURS UT 2019
19/454 NY KOM - ARBEIDSGIVERKONTROLL HEIM KOMMUNE 2020
19/404 MEDLEMSKAP I FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL FOR HEIM KOMMUNE
19/382 NY KOM - ENDRINGER I LOKAL STRUKTUR FOR MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
19/379 KONSESJONSKRAFT - HEIM KOMMUNE
19/333 NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I TEKNISKE, LANDBRUK, MILJØ I HEIM KOMMUNE - FASE III
19/285 NY KOM - SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET I HEIM KOMMUNE
19/252 VALGLISTER KOMMUNESTYREVALG 2019
19/251 GJENNOMFØRING KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2019
19/246 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 31.01.2019
19/240 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 31.01.19
19/239 MØTE I VALGSTYRET HEIM DEN 31.01.2019
19/236 MØTE I FELLESNEMND DEN 31.01.2019
19/235 NY KOM - DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA 2019
19/234 NY KOM - PLANSTRATEGI HEIM KOMMUNE
19/220 NY KOM - INNPLASSERING SERVICEKONTOR HEIM KOMMUNE - FASE III
19/153 HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSE - PUBLIC 360
19/70 ÅPNINGSTIDER VED VALGKRETSENE KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019
19/69 OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE KOMMUNE- OG FYLKKESTINGSVALGET 2019
19/64 ULIKE ALTERNATIVER FOR Å AVGI STEMME PÅ FORHÅND VED VALG I HEIM KOMMUNE
19/63 VALG AV STEMMESTYRER KOMMUNE/FYLKESTINGSVALGET 2019 HEIM KOMMUNE
19/48 NY KOM - HEIM KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023
19/43 FYLKESTINGSVALG/KOMMUNESTYREVALG 2019 - ELEKTRONISK AVKRYSNING I MANNTALLET
19/37 NY KOM - DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL UNDERORDNEDE I HEIM KOMMUNE
18/2670 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 17.12.2018
18/2667 MØTE I FELLESNEMND DEN 17.12.2018
18/2660 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2020
18/2598 HEIM KOMMUNE - DATABEHANDLERAVTALE - VISMA FLYT BARNEHAGE
18/2597 NY KOM - VEDTEKTER FOR BARNEHAGE OG SFO
18/2567 NY KOM - HALSA INTERKOMMUNALE PSYKIATRISKE SENTER IKS (HIPS)
18/2503 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 17.12.18
18/2499 NY KOM - PROSJEKT REHABILITERING AV VEN SKOLE- OG BARNEHAGE
18/2480 FELLESNEMNDA - MØTEPLAN 2019
18/2478 PARTSSAMMENSATT UTVALG - MØTEPLAN 2019
18/2473 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA VALGSTYRET TIL PROSJEKTLEDER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019
18/2470 HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSE - STREAMING POLITISKE MØTER
18/2449 NY KOM - TOKHA - TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR HEIM KOMMUNE
18/2386 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - VISMA FLYT BARNEHAGE
18/2360 NY KOM - OVERORDNET STRATEGI HEIM KOMMUNE
18/2334 NY KOM - ORGANISASJONSKULTUR HELSE OG MESTRING
18/2280 INFORMASJON - INNBYGGERE I HEIM
18/2266 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 25.10.2018
18/2265 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 25.10.18
18/2263 KOSTRA - HEIM KOMMUNE
18/2262 MØTE I FELLESNEMND DEN 25.10.2018
18/2248 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - VISMA FLYKTNING OG VOKSENOPPLÆRING
18/2247 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - FAMILIA
18/2222 NY KOM - LOKALE FORSKRIFTER
18/2220 NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III
18/2219 NY KOM - HELHETLIG SAMMENHENGENDE PLANSYSTEMER I HEIM KOMMUNE
18/2218 NY KOM - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE