Saksarkiv

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Siste saker (1 - 100)

Saksnr. Beskrivelse
19/153 HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSE - PUBLIC 360
19/63 VALG AV STEMMESTYRER KOMMUNE/FYLKESTINGSVALGET 2019 HEIM KOMMUNE
19/48 NY KOM - HEIM KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023
19/43 FYLKESTINGSVALG/KOMMUNESTYREVALG 2019 - ELEKTRONISK AVKRYSNING I MANNTALLET
19/37 NY KOM - DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANN/PROSJEKTLEDER TIL UNDERORDNEDE I HEIM KOMMUNE
18/2782 VALGLISTER KOMMUNESTYREVALG 2019
18/2670 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 17.12.2018
18/2667 MØTE I FELLESNEMND DEN 17.12.2018
18/2660 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2020
18/2598 HEIM KOMMUNE - DATABEHANDLERAVTALE - VISMA FLYT BARNEHAGE
18/2597 NY KOM - VEDTEKTER FOR BARNEHAGE OG SFO
18/2567 NY KOM - HALSA INTERKOMMUNALE PSYKIATRISKE SENTER IKS (HIPS)
18/2503 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 17.12.18
18/2499 NY KOM - PROSJEKT REHABILITERING AV VEN SKOLE- OG BARNEHAGE
18/2480 FELLESNEMNDA - MØTEPLAN 2019
18/2478 PARTSSAMMENSATT UTVALG - MØTEPLAN 2019
18/2470 HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSE - STREAMING POLITISKE MØTER
18/2449 NY KOM - TOKHA - TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR FOR HEIM KOMMUNE
18/2386 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - VISMA FLYT BARNEHAGE
18/2360 NY KOM - OVERORDNET STRATEGI HEIM KOMMUNE
18/2334 NY KOM - ORGANISASJONSKULTUR HELSE OG MESTRING
18/2280 INFORMASJON - INNBYGGERE I HEIM
18/2266 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 25.10.2018
18/2265 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 25.10.18
18/2263 KOSTRA - HEIM KOMMUNE
18/2262 MØTE I FELLESNEMND DEN 25.10.2018
18/2248 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - VISMA FLYKTNING OG VOKSENOPPLÆRING
18/2247 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - FAMILIA
18/2222 NY KOM - LOKALE FORSKRIFTER
18/2220 NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III
18/2219 NY KOM - HELHETLIG SAMMENHENGENDE PLANSYSTEMER I HEIM KOMMUNE
18/2218 NY KOM - LEDERUTVIKLING I HEIM KOMMUNE
18/2217 NY KOM - SAMARBEIDSAVTALE OM POLITIRÅD OG TJENESTETILBUD
18/2204 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - VISMA FLYT SKOLE
18/2198 HEMNE KOMMUNE - ORGANISASJONSNUMMER
18/2192 NY KOM - ANBUD BANKTJENESTER HEIM KOMMUNE
18/2113 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - SAMPRO
18/2070 NY KOM - POLITISK STRUKTUR OG POLITISKE REGLEMENT
18/2069 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 27.09.2018
18/2068 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 27.09.18
18/2062 MØTE I FELLESNEMND DEN 27.09.2018
18/2051 NY KOM - KIRKELIG FELLESNEMND - TJENESTEYTING
18/2016 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - GERICA
18/1994 NULLSTILLING AV SELVKOSTFOND
18/1963 NY KOM - KVALITETSSYSTEM - HEIM KOMMUNE
18/1930 NY KOM - DIALOGMØTER MED TILLITSVALGTE - HEIM KOMMUNE
18/1928 TEST EVA
18/1913 HEIM KOMMUNE - SAMMENSLÅINGSPROSJEKT - GERICA OG SOCIO
18/1906 NY KOM - INNPLASSERING AV ENHETSLEDERE/STABSLEDERE I HEIM KOMMUNE - FASE II
18/1885 NY KOM - ANSKAFFELSER TEKNISK LANDBRUK OG MILJØ
18/1864 KULTURBYGGING HEIM 2020
18/1855 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 29.08.2018
18/1854 MØTE I FELLESNEMND DEN 29.08.2018
18/1829 HEIM KOMMUNE - PROSJEKTGJENNOMFØRING - VISMA HRM - ØKONOMI - RESSURSSTYRING
18/1817 NY KOM - RUTINE FOR BIL - KOMMUNEREFORMEN
18/1810 NY KOM - UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 30.08.18
18/1786 NY KOM - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - STEMMEKRETSER I HEIM KOMMUNE
18/1633 NY KOM - GODTGJØRELSE FOR FASTE VERV - FELLESNEMNDA
18/1564 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE BRANN
18/1543 NY KOM - FRIVILLIGHETSSENTRALER I HEIM KOMMUNE
18/1534 NY KOM - LEDERTEAM - HEIM KOMMUNE
18/1512 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 21.06.2018
18/1510 NY KOM - ORIENTERING OM UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE - EIDE KOMMUNALE VANNVERK
18/1509 NY KOM - ORIENTERING OM NY BRANNSTASJON I HEMNE KOMMUNE
18/1475 NY KOM - KIRKELIG FELLESNEMND - EKSTRA MIDLER
18/1444 UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 21.06.18
18/1443 MØTE I FELLESNEMND DEN 21.06.2018
18/1410 NY KOM - TILSKUDD TIL BUSSTUR OG OMVISNING I HEIM KOMMUNE
18/1405 HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSE - VISMA HRM - ØKONOMI - RESSURSSTYRING
18/1400 REISELIVSSAMARBEID I HEIM KOMMUNE
18/1261 NY KOM - FASTSETTING AV FORSKRIFT - SAMMENSLÅING AV HEMNE, HALSA OG DELER AV SNILLJFORD
18/1255 NY KOM - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - VALG AV VALGSTYRE I HEIM KOMMUNE FOR PERIODEN 2019-2023
18/1253 NY KOM - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG I 2019 - HEIM KOMMUNE
18/1240 NY KOM - HELSEFORETAK - SYKEHUS - HEIM KOMMUNE
18/1216 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG I 2019 - FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING
18/1084 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 26.04.2018
18/1083 UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 26.04.18
18/990 MØTE I FELLESNEMND DEN 26.04.2018
18/988 NY KOM - KULTURMINNEDAGENE DEN 8. - 16.09.18
18/986 NY KOM - UTTLAELSE TIL FRAMTIDIG ORGANISERING/STRUKTUR AV TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
18/985 MØTE I FELLESNEMND DEN 16.04.2018
18/941 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE FORVALTNING
18/940 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE VEI, VANN OG AVLØP
18/939 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE BYGG
18/938 NY KOM - ARBEIDSGRUPPE RENHOLD
18/798 NY KOM - KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG
18/796 KONFERANSE - UTFORMING AV LOKALDEMOKRATIET
18/779 MØTE I PARTSSAMMENSATT UTV. - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD DEN 23.03.2018
18/778 UTTALELSE TIL SAKER SOM BEHANDLES I FELLESNEMNDA DEN 23.03.18
18/776 FORSLAG KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE
18/775 MØTE I FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD DEN 23.03.2018
18/753 NY KOM - OU-MIDLER I FORBINDELSE MED UTFORMING AV LOKALDEMOKRATI I NY KOMMUNE