Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Fellesnemnd 15 30.08.19
Heim driftsutvalg 9 15.11.19 28.11.19
Heim eldreråd 0
Heim Formannskap 9 20.11.19 26.11.19
Heim klagenemnd - eiendomsskatt 0
Heim kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne 0
Heim kommunestyre 31 13.11.19 19.12.19
Heim kontrollutvalg 0
Heim sakkyndig nemnd 0
Heim ungdomsråd 0
Heim viltutvalg 0
Partssammensatt utvalg 7 30.08.19
Valgstyret Heim 0 11.09.19